Skólastjóri Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar

side photo

Ert þú dugmikill einstaklingur með reynslu af stjórnun og kennslu í grunnskólum? Hefur þú brennandi áhuga á því að vinna með börnum? Vilt þú taka þátt í starfi öflugs og samheldins hóps starfsmanna í grunnskólum Fjarðabyggðar? Þá erum við að leita að þér!

Fjarðabyggð er öflugt, fjölkjarna sveitarfélag sem leggur mikla áherslu á velferð og málefni allra íbúa. Í hverjum kjarna Fjarðabyggðar er starfandi grunnskóli sem starfar náið með leik- og tónlistarskóla. Á Fáskrúðsfirði starfa leik-, grunn- og tónlistarskóli undir sama þaki en hvert skólastig hefur eigin stjórnanda. Í Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar eru rúmlega 100 nemendur í 1.-10. bekk.

Helstu verkefni:

 • Ábyrgð á stefnumörkun skólans og gerð skólanámskrár.
 • Skipulag náms og kennslu í skólanum og þróun aðferða til innra mats skólans
 • Ábyrgð á starfsmannahaldi, ráðningu starfsfólks, frágangi ráðningarsamninga og starfslýsinga.
 • Undirbúningur fjárhagsáætlunar og að rekstur skólans sé í samræmi við hana á hverjum tíma.
 • Skipuleggur sérfræðiþjónustu og hefur forystu um gerð lögbundinna áætlana.
 • Ábyrgð á frístunda og starfsemi þess
 • Er næsti yfirmaður umsjónarmanna bókasafnanna
 • Hefur forgöngu um samstarf heimilis og skóla.

Menntunar og hæfniskröfur:

 • Leyfisbréf til kennslu í grunnskóla.
 • Viðbótarmenntun í stjórnun er æskileg.
 • Reynsla af rekstri, stjórnun og þróunarstarfi er æskileg.
 • Góð málakunnátta (íslenska og enska) og hæfni til að setja fram mál í ræðu og riti.
 • Þekking á rekstri, stjórnun og stefnumótun.
 • Þekking á undirbúningi og stjórnun funda.
 • Þekking á helstu upplýsingakerfum sem notuð eru í skólum Fjarðabyggðar.

Laun eru samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 14. júlí næst komandi.

Umsóknum skal fylgja greinagott yfirlit yfir nám og störf, ábendingar um meðmælendur sem og almennar upplýsingar um viðkomandi.

Allir einstaklingar, óháð kyni, eru hvattir til að sækja um starfið.

Frekari upplýsingar veitir Anna Marín Þórarinsdóttir, stjórnandi fræðslumála og skólaþjónustu á netfangið anna.thorarinsdottir@fjardabyggd.iseða í síma 8692679.