Sumarafleysing starfsmaður á heimili fyrir fatlaða

side photo

Fjölskyldusvið Fjarðabyggðar leitar eftir metnaðarfullum og áhugasömum einstaklingi til sumarstarfa í búsetuþjónustu fyrir fatlaða á Reyðafirði og á Neskaupsstað. Unnið er eftir hugmyndafræðinni Þjónandi leiðsögn með áherslu á að íbúum líði vel í þægilegu og öruggu umhverfi heimilisins.

Vinnan felst í því að aðstoða einstaklinga, eftir þörum, við athafnir daglegs lífs, hjálpa þeim að skipuleggja og halda uppi heimili, ásamt því að veita þeim aðstoð við að vera virkir þátttakendur í samfélaginu.

Um er að ræða þjónustu í vaktavinnu í íbúðarkjarna fyrir fatlaða þar sem veitt er sólahringsþjónusta, svo einstaklingur þarf að geta unnið dag-, kvöld-, nætur- og helgarvaktir. Í boði er 80-100% starf tímabundið í skemmtilegu starfsumhverfi ásamt fjölbreyttum verkefnum.

 

Starfslýsing:

 • Veita íbúum stuðning við athafnir daglegs lífs.
 • Fylgja eftir þjónustuáætlunum og verklagsreglum.
 • Starfa samkvæmt hugmyndafræði um þjónandi leiðsögn og sjálfstætt líf.
 • Virkja íbúa til þátttöku í samfélaginu.
 • Hafa gaman í vinnunni og vera öðrum fyrirmynd.
 • Almenn heimilisstörf, svo sem þrif og eldamennska.

Hæfniskröfur:

 • Áhugi á málefnum fatlaðs fólks.
 • Þjónustulund og jákvæðni í starfi.
 • Hæfni í mannlegum samskiptum.
 • Framtakssemi, sjálfstæði og samviskusemi.
 • Mikilvægt er að starfsmenn tali og skilji íslensku.

Æskilegt er að viðkomandi geti hafi störf sem fyrst.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga við

viðkomandi stéttarfélag.

Umsóknarfrestur er til 9. Apríl 2023

Frekari upplýsingar veitir Anna Guðlaug Hjartadóttir, forstöðumaður búsetuþjónustu fatlaða anna.hjartardottir@fjardabyggd.is 

eða Barbara Szulc, deildastjóri búsetuþjónustu fatlaðaBarbara.szulc@fjardabyggd.is