Frístundaleiðbeinendur óskast til starfa í félagsmiðstöðvum

side photo

Fjarðabyggð óskar eftir að ráða starfsfólk til að taka þátt í skipulagningu og framkvæmd félagsmiðstöðvastarfs í Fjarðabyggð í nánu samstarfi við verkefnastjóra félagsmiðstöðva.

 

Markmið starfsins er að bjóða upp á heildstæða og faglega þjónustu þar sem uppeldisgildi frítímastarfs eru höfð að leiðarljósi. Í því felst að skapa umhverfi og aðstæður þar sem hægt er að þjálfa lykilfærni hjá börnum og unglingum með áherslu á samskiptafærni, félagsfærni, virkni og þátttöku ásamt styrkingu sjálfsmyndar.

 

Um er að ræða eina til þrjár vaktir í viku að kvöldi til.

 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf frá og með 5. september.

 

Helstu verkefni og ábyrgð

 

Sinnir vöktum í félagsmiðstöðvum.

Hefur umsjón með ákveðnum hópum, verkefnum og viðburðum tengdum menningar-, félags-, og tómstundastarfi í félagsmiðstöðvum í samstarfi við verkefnastjóra og aðra starfsmenn.

Skipuleggur og mótar frítímastarf fyrir börn og unglinga í samstarfi við verkefnastjóra félagsmiðstöðva.

Sækir viðburði með börnum og unglingum á vegum félagsmiðstöðvarinnar.

Vinnur faglegt starf með börnum og unglingum í frítímastarfi.

Vinnur markvisst að því að auka sjálfstæði, ábyrgð og virkni þeirra sem taka þátt í starfseminni.

 

Menntunar- og hæfniskröfur

 

Diplómanám í uppeldis- eða tómstundafræðum eða sambærilegu námi æskilegt.

Reynsla af störfum með börnum og unglingum æskileg.

Færni í mannlegum samskiptum.

Frumkvæði og sjálfstæði í störfum.

Skipulögð og fagleg vinnubrögð.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags.

 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hólmfríður M. Benediktsdóttir forstöðumaður félagsmiðstöðva í Fjarðabyggð á netfanginu holmfridur@fjardabyggd.is